Diuen que el ganxet és el nou ioga i teixir en públic una nova tendència urbana.
Nosaltres ens reunim per teixir a Mataró, tot prenent un tè i un trosset de pastís i gaudint d'una bona conversa.
Si us hi voleu afegir, sou més que benvinguts!

dimecres, 14 de març de 2012

preparant la reunió de diumenge: Tutorial African Flower


Us deixo aquí el patró gràfic. S'enten molt bé, de totes formes us deixo unes notes aclaridores...Nota: per començar cada passada farem 1 cadeneta si treballem en punt baix i 3 cadenetes si treballem en punt alt. Les 3 cadenetes compten com a primer punt alt.
Nota: para empezar cada vuelta tejeremos 1 cadeneta si trabajamos en punto bajo y 3 cadenetas si trabajamos en punto alto. Las 3 cadenetas cuentan como el primer punto alto.

Comencem amb 7 cadenetes tancades amb punt ras en un anell.
Passada 1. Dins de l’anell fem 8 grups de 2 punts alts, separats per 1 cadeneta. O sigui, 2 punts alts, cadeneta, 2 punts alts, cadeneta, fins a 8 grups. Canviem de color.
 Empezamos con 7 cadenetas cerradas con un punto raso en un anillo.
Vuelta 1. En el anillo tejemos 8 grupos de 2 puntos altos , separados por 1 cadeneta. O sea, 2 puntos altos, cadeneta, 2 puntos altos, cadeneta, hasta 8 grupos. Cambiamos de color.
[Si fem 8 grups, la flor ens sortirà de 8 pètals i en podrem fer un octogon i després un quadrat. Si fem 6 grups, la flor ens sortirà de 6 pètals i ens sortirà un hexàgon]
[Si hacemos 8 grupos, la flor nos saldrá de 8 pétalos y podremos hacer un octogono y después un cuadrado. Si hacemos 6 grupos, la flor nos saldrá de 6 pétalos y nos saldrá un hexágono]

Passada 2. Inici dels pètals. A cada cadeneta de la volta anterior hi fem un grup de 2 punts alts, cadeneta i 2 punts alts.
Vuelta 2. Inicio de los pétalos. En cada cadeneta de la vuelta anterior tejemos un grupo de 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos.Passada 3. A cada cadeneta de la volta anterior hi fem 7 punts alts. Cambiem de color.
Vuelta 3. En cada cadeneta de la vuelta anterior tejemos 7 puntos altos. Cambiamos de color.

 
Passada 4. Un punt baix a cada punt alt de la volta anterior. Entre pètal i pètal fem un punt alt, però punxant-lo a l’espai entre 2 punts alts de la passada 2.
Vuelta 4. Un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. Entre pétalo y pétalo tejemos un punto alto, pero pinchando en el espacio entre 2 puntos altos de la vuelta 2.

En aquest moment ja tenim la flor. Ara podem seguir fins a convertir-la en un octogon o en un quadrat.
En este momento ya tenemos la flor. Ahora podeguir hasta convertirla en un octogono o en un cuadrado.

Passada 5. Des del centre de cada grup de punts baixos fem 9 punts alts i 1 cadeneta. Seguim el següent grup de 9 punts alts, començant el primer en l’últim punt alt del darrer grup. Repetim fins tenir 8 cares.
Vuelta 5. Desde el centro de  cada grupo de puntos bajos, tejemos 9 puntos altos y 1 cadeneta. Seguimos el siguiente grupo de 9 puntos altos, empezando el primero en el último punto alto del anterior grupo. Repetimos hasta tener 8 caras.

Passada 6. De les 8 cares de l’octogon en 4 treballarem punts baixos i les altres 4 seran les cantonades del quadrat. A les cares de punt baix farem un punt baix a cada punt alt de la volta anterior més 1 punt baix en l’espai d’1 cadeneta anterior + 1 punt baix a l’espai d’1 cadeneta posterior. Total 11 punts baixos.
Per fer les cantonades farem 3 punts alts dobles en el cinquè punt alt (el del mig) 3 cadenetes i 3 punts alts dobles més.
Vuelta 6. De las 8 caras del octogono, trabajaremos 4 a punto bajo y las otras 4 serán las esquinas del cuadrado. En las caras de punto bajo haremos un punto en cada punto alto de la vuelta anterior más 1 punto bajo en el espacio de 1 cadeneta anterior + 1 punto bajo en el espacio de 1 cadeneta posterior. Total 11 puntos bajos.
Para tejer las esquinas tejeremos 3 puntos altos dobles en el quinto punto alto (el del medio), 3 cadenetas y 3 puntos altos dobles más.


Finalment, podem fer una volta a tot el quadrat en punt baix o punt alt.
Finalmente, podremos tejer una vuelta a todo el cuadrado en punto bajo o punto alto.


Fent servir diferents colors, tenim moltíssimes African Flower diferents!!!Enjoy African Flowers!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada